Projectbegeleiding

De begeleiding van een project kan worden uitbesteed als er in uw eigen bedrijf of organisatie geen tijd, expertise of capaciteit is om het uit te voeren.

Er is veel mogelijk, enkele voorbeelden van reeds door ons uitgevoerde projecten zijn:
- inkooptrajecten met onderzoek naar de beste leveranciers, het aanvragen en vergelijken
 van offertes en het onderhandelen met de diverse partijen
- het opzetten van de administratie voor startende (zzp)bedrijven
- het bedrijfsspecifiek schrijven van Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden (MKB)
- het screenen en aanmelden van uw bedrijf of organisatie inzake de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
- het toetsen van de inrichting van aanhangwagens aan de Wegenverkeerswetgeving
- onderzoek naar mogelijke bouw- en vestiginglokaties voor bedrijfshuisvesting met
specifieke vergunningvereisten
- het testen van software tijdens en na de ontwikkelfase
- het begeleiden van verbouwingen
 
Vanwege onze ervaring, netwerken en zeer brede achtergrond komen wij voor de meest uiteenlopende vraagstukken met een passend antwoord.
 

TUPPENS